ราคาน้ำมัน 17 มี.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 1 บาทต่อลิตร

ปตท.  บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 17 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 46.16 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.75 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.48 บาทต่อลิตร
 • E20 : 37.64 บาทต่อลิตร
 • E85 : 30.94  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

 

ราคาน้ำมัน 10 พ.ย. 64 กลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร

ปตท.  บางจาก ปรับราคาขาย ราคาน้ำมัน ปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.25 บางต่อลิตร

เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผล 10 พ.ย. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 • เบนซิน 95 : 39.96 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.55 บาทต่อลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.28 บาทต่อลิตร
 • E20 : 31.04 บาทต่อลิตร
 • E85 : 24.44  บาทต่อลิตร
 • ดีเซล : 29.79 บาทต่อลิตร
 • B20 : 29.69 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)