งานลอยกระทง กรุงเทพ 2564 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

งานลอยกระทง กรุงเทพ 2564 “Bangkok River Festival 2021” 8 Landmark ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“Bangkok River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” สานต่อเทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “วันเพ็ญ เย็นใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564

งานลอยกระทง กรุงเทพ 2564 บนพื้นที่จัดงาน 8 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
  • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
  • ท่ามหาราช
  • เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
  • สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม