ราคาน้ำมัน 17 มี.ค. 65 เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลดลง 1 บาทต่อลิตร

ปตท.  บางจาก ปรับลด ราคาน้ำมัน ขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 17 มี.ค.65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 46.16 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 38.75 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 38.48 บาทต่อลิตร
  • E20 : 37.64 บาทต่อลิตร
  • E85 : 30.94  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.94 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.94 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)