โครงการคนละครึ่งเฟส 4 แจกคนละ 1,200 บาท เริ่มใช้ได้เร็วขึ้น!

ครม. อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4  ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวดสปา ทำเล็บ ทำผม รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน

ช่วงระยะเวลาใช้สิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 65

เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการคนละครึ่งเฟส 4