ราคาน้ำมัน 10 พ.ย. 64 กลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น 0.25 บาทต่อลิตร

ปตท.  บางจาก ปรับราคาขาย ราคาน้ำมัน ปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.25 บางต่อลิตร

เว้นดีเซลพรีเมี่ยม B7 ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดคงเดิม มีผล 10 พ.ย. 64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

  • เบนซิน 95 : 39.96 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 95 : 32.55 บาทต่อลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 : 32.28 บาทต่อลิตร
  • E20 : 31.04 บาทต่อลิตร
  • E85 : 24.44  บาทต่อลิตร
  • ดีเซล : 29.79 บาทต่อลิตร
  • B20 : 29.69 บาทต่อลิตร

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)