เราไม่ทิ้งกัน คลังจ่อเยียวยากลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน มีใครบ้างต้องเช็ก!

เราไม่ทิ้งกัน คลังจ่อเยียวยากลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน มีใครบ้างต้องเช็ก!

เราไม่ทิ้งกัน-บัตรคนจน-ตกงานส่งเงินประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน และกลุ่มเปราะบางจาก พม. คลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองใช้เงินกู้พิจารณาเยียวยากลุ่มตกหล่น 9 ล้านคน สัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปถึงกรอบวงเงินการช่วยเหลือ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมกับกลุ่มที่ยังตกหล่นกว่า 9 ล้านคน ได้แก่

  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.2 ล้านคน
  • กลุ่มที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเยียวยา 5,000 บาท ที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน จำนวน 300,000 คน
  • กลุ่มคนตกงานแต่ส่งเงินประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 66,000 คน
  • กลุ่มเปราะบางจากที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คัดกรองเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา จำนวน 6.9 ล้านคน

โดยจะเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ภายในสัปดาห์หน้า ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร-จำนวนเงินเท่าไหร่ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป